Navigácia

Obsah

1. Doplnok 2/2019 k VZN  č.3/2015 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI - zrušené uznesením č.18/2020 - Uznesenie č.18/2020

2. VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rastislavice 

3. VZN č. 5/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rastislavice 

4. VZN č. 2/2015 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Rastislavice.pdf