Navigácia

Obsah

PZ Rastislavice

pz

Poľovnícke združenie v Rastislaviciach bolo založené v roku 1930. Poľovníci v minulosti na úseku zábavy organizovali poľovnícke bály a na jeseň tzv. Sedliacku jazdu. Bola to jazda na koňoch s honom na zver za pomoci psov. V súčastnosti sa to nazýva Hubertova jazda. PZ každoročne od r. 1963 usporadúvalo strelecké preteky, ktoré sa tešili v obci veľkej obľube. Hlavná činnosť poľovníkov však bola zameraná na ochranu zveri a výsadbu zelene. Zapájali sa do brigádnickej činnosti v obci, v zimných mesiacoch robili odchyt zajacov a získané finančné prostriedky využívali na zazverovanie chotára a nákup mláďat bažantov.
V súčasnoti má PZ Rastislavice 9 členov.  Výbor tvoria:

Predseda PZ: Miroslav Schmidt                                                                                             Tajomník PZ: Marek Solčanský
Hospodár PZ: Marián Mokráš
Pokladník PZ: Ján Pavel
Kontrolór PZ: Miroslav Schmidt

Členovia PZ: Peter Bednárik, Milan Bednárik, Ľudovít Pápay, Viliam Gajdoš, Ing. Dušan Macai, Ing. Ivan Macai

Revír PZ Rastislavice má cca 1248ha a lovná zver, ktorá v ňom žije je: bažant, zajac poľný, srnčia zverina a diviak. Poľovačky organizujú 4-5x v mesiacoch november a december, zväčša na bažantov. Z dôvodu nízkych kmeňových stavov je lov zajacov zakázaný.
Náplň činnosti PZ je hlavne starostlivosť o revír ( kŕmenie, rozvoz vody a medikamentov, soli). V r. 2011 poľovníci vysadili z fondov EÚ v spolupráci so Servisným družstvom Rastislavice stromovú alej smerom na Tvrdošovce. Dôvodom výsadby bol vznik chráneného vtáčieho územia, kde žije chránené vtáctvo (napr. kačica divá, volavky, myšiaci). Strelnica bola zrušená a strelecké preteky sa preto nekonajú. Poľovníci sa stretávajú 3-4x na schôdzach a podľa potreby na brigádach. Plánujú sa zapojiť do spoločenského života v obci usporiadaním tradičnej poľovníckej zábavy na Katarínu.
Foto: Archív PZ Rastislavice

Fotogaléria

g

Úprava políčka 21. 4. 2020