Navigácia

Obsah

74. výročie oslobodenia obce

Organizátor: Obec Rastislavice a ZO SZPB Rastislavice

74. výročie oslobodenia obce

V piatok 29.3.2019 sa pred budovou Obecného úradu v Rastislaviciach uskutočnila slávnosť na počesť 74. výročia oslobodenia našej obce počas 2. svetovej vojny. V kultúrnom programe vystúpili členovia speváckeho súboru Rastislavická konopa, žiaci zo ZŠ s MŠ Rastislavice a báseň zarecitovala pani Mária Pavlíčková. V slávnostnom príhovore pán starosta Miroslav Juhász zdôraznil aký potrebný je pre svet mier, sloboda a život bez vojen. K pamätníku oslobodenia položili kyticu vďaky pán starosta, predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rastislaviciach pani Mária Ferusová a za deti Karolínka Mokrášová. Kultúrna referentka Mgr. Mária Derďaková oboznámila prítomných s priebehom oslobodzovania, ako ho zachytil v školskej kronike vtedajší správca školy Pavol Briestenský. Minútou ticha si všetci uctili štyroch rastislavičanov, ktorí položili svoje životy počas vojny: Ján Vysolajský, Jozef Demín, Michal Jakab a Rudolf Čapkovič. Rastislavice boli oslobodené 29.3.1945 vojakmi II. ukrajinského frontu vedení maršálom Malinovským. ĎAKUJEME!


Vytvorené: 29. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 12:03
Autor: Správce Webu