Navigácia

Obsah

73.výročie oslobodenia Rastislavíc

73.výročie oslobodenia Rastislavíc

73. výročie oslobodenia obce

V priateľskom a príjemnom duchu sa niesla malá slávnosť pri príležitosti 73.výročia oslobodenia našej obce. Kvôli nepriazni počasia sa konala v zasadačke OcÚ. Oslavy sa okrem pána starostu Miroslava Juhásza zúčastnil aj tajomník Oblastného výboru SZPB (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov) a starosta obce Lela pán Alexander Mezei. Po Konopu zaspievanej slovenskej hymne sa prítomných prihovoril pán starosta, ktorý zaželal všetkým, aby mier, v ktorom žijeme nikdy nebol narušený nielen vojnou, ale žiadnym iným konfliktom. Báseň o slobode zarecitovala vedúca Konopy Mária Ferusová. Kultúrna referentka prečítala úryvok zo školskej kroniky, kde správca školy zapísal priebeh oslobodzovania vtedy "Degeša". Spestrením pietneho aktu boli krásne piesne (Partizánska, ruské - Kaťuša, Podmoskovské večery, Dolina) v podaní Rastislavickej konopy. Po príhovore pána Mezeia bola založená v Rastislaviciach Základná organizácia SZPB, ktorej členmi sa stali tí, ktorým záleží na mieri a na živote bez vojny. 
Po skončení stretnutia pán starosta a pán tajomník položili kvety k pamätníku vďaky.


Vytvorené: 9. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 12:04
Autor: