Obsah

Výlet seniorov

KDR

🫂Seniori v Dolnej Krupej🫂

Grantový program Nadácie Henkel Slovensko od roku 2019 venuje svoju pozornosť a záujem o kvalitu života seniorov prostredníctvom podpory projektov zameraných na riešenie sociálnych aspektov seniorského veku. Finančne podporuje projekty zamerané na komunikáciu, medziľudské vzťahy, na odstraňovanie sociálnej izolácie a posilnenie ich psychického zdravia zmysluplným trávením voľného času kultúrou, vzdelávaním a športom.

Keďže Klub dôchodcov Rastislavice aspoň dva krát do roka organizuje jednodňové zájazdy za poznávaním histórie a krás Slovenska, tak sme sa zapojili do uvedeného grantu a v spolupráci s občianskym združením Máme radi Rastislavice vypracovali projekt s názvom „Poznávanie regiónov Slovenska“. Zo 148 projektov z celého Slovenska, bol tento náš projekt vyhodnotený v poradí piaty a získali sme 500 Eur na spoznávanie Trnavského regiónu.

Vďaka tomu sa 51 seniorov z Rastislavíc, Jatova ale aj P. Kesova (ktoré sú našimi členkami), dňa 12. 6júna vybralo spoznávať históriu a súčasnosť Dolnej Krupej.

Navštívili sme:

1. Medolandiu - https://medolandia.com/ kde sme si vypočuli prednášku a prezreli priestory výroby, zrenia a uskladnenia unikátnej medoviny. Po degustačnom poháriku sme sa v reštaurácii grófky Márie Henriety Chotekovej naobedovali a popoludní sme sa presunuli do rozária - areálu ružovej záhrady,

2. Rozárium - https://medolandia.com/rozarium-medolandia-dolna-krupa/ Ružiarska tradícia v Dolnej Krupej má silné korene. V najväčšej miere sa o to zaslúžila Grófka Mária Henrieta Choteková, žijúca v rokoch 1863-1946 v kaštieli, ktorého park priamo susedí s areálom Medolandia. Jej ružová záhrada sa svojou pestrosťou odrôd radila medzi najväčšie na európskom kontinente. V aktuálnej sezóne tu rastie už asi 2 500 ruží. V roku 2023 bola vysadená jubilejná 250 odroda.

3. Záverom bola v kaštieľskom parku prednáška z histórie stavby klasicistického kaštieľa (momentálne v rekonštrukcii) a rodiny Brunsvikovcov, významnej aj tým, že jej člen mal na dvore Márie Terézie významné postavenie - bol zodpovedný za financie monarchie. Zaujímavosťou tu bola návšteva domčeka – Pamätníka Ludwiga van Beethovena. Ten mal v rokoch 1800 až 1806 viackrát navštíviť toto rodinné sídlo v Dolnej Krupej ako učiteľ a údajne tu aj skomponoval Sonátu mesačného svitu, opus 27.

Výlet sme zavŕšili nákupom darčekov – výrobkov z medu v Medovinotéke - https://medolandia.com/medovinoteka-medolandia/ a dobre naladení, napriek zamračenej oblohe, s pocitom zmysluplne využitého dňa, v súlade s cieľom projektu, sme sa šťastne vrátili domov. Ďakujeme MRR o. z. za pomoc s realizáciou projektu.

Text a foto: G. Kuklišová, predsedníčka KDR


Vytvorené: 17. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2024 07:53
Autor: Správce Webu