Obsah

Vítanie detí do života obce

Rastislavice

V nedeľu 6.2.2022 sa na Obecnom úrade v Rastislaviciach uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života obce. Pán starosta Miroslav Juhász uvítal sedem detí narodených v r. 2021, z toho 5 dievčat a 2 chlapcov. Vo svojom prejave mimo iného povedal: „Vážení rodičia, prostredníctvom vás ich v mene našej obce vítam do života. Želáme vám, aby sa vám i vašim deťom splnili všetky túžby a želania. Prajeme vám, aby sa výchova vašich detí stretávala vždy s úspechom, aby ste vo svojom rodinnom kruhu žili šťastne a aby ste mali zo svojich detí vždy len radosť.“ Kultúrnym programom obohatili akciu žiaci zo ZŠ Rastislavice, pod vedením Mgr. Janky Šutkovej.

Nech sú tieto deti generáciou, ktorá bude vyrastať v bezpečnom a mierovom svete, nech sú ozdobou obce a pýchou svojich rodičov.