Obsah

Vidiecka univerzita opäť v Rastislaviciach

Organizátor: Klub dôchodcov Rastislavice

Vidiecka univerzita opäť v Rastislaviciach

V Rastislaviciach sa 21. októbra 2019 začal už tretí modul Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorý realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Je zameraný na Civilizačnú gramotnosť seniorov. Predmetom vzdelávania sú Informačné a komunikačné technológie a Právo pre seniorov. Potrebnú počítačovú techniku si Klub dôchodcov zabezpečil z projektu NSK vďaka spolupráci s o. z. Máme radi Rastislavice. Názov projektu je: Pomôžme seniorom do sveta internetu! Semester slávnostne otvorila doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. za SPU a Mgr. Gabriela Kuklišová, predsedníčka Klubu dôchodcov Rastislavice. Prítomné boli i Mgr. Daniela Kozáková a Ing. Katarína Kováčová z kancelárie Miestnej akčnej skupiny Cedron-Nitrava, zabezpečujúcej projekt financovaný z NSK. Počtom 34 aktívnych seniorov sa počas semestra bude boriť s problematikou počítačovej gramotnosti, ale rozšíri si aj poznatky z oblasti práva a psychológie. Schopnosť absolvovať vzdelávacie aktivity, pozitívne ovplyvňuje sebavedomie staršieho človeka a vnímanie hodnoty seba samého. Poslucháč či absolvent univerzity tretieho veku, ktorý sa dokáže integrovať do sociálnych interakcií, môže veľmi pozitívne ovplyvňovať aj spôsob myslenia svojho okolia. Ak starší ľudia dostanú príležitosť aktívne participovať na spoločenskom, kultúrnom a spolkovom živote, má to pozitívny vplyv na kvalitu ich života. Kvalita života prináša človeku šťastie a spokojnosť, ktorá sa následne odzrkadľuje v jeho životných pocitoch, ako sú najmä autonómia, sebestačnosť, absencia bolesti a utrpenia, pocit užitočnosti, potrebnosti a šťastia. Ďakujeme SPU Nitra za VUTV a NSK za materiálne zabezpečenie projektu. Držíme našim seniorom palce , aby úspešne zvládli zaujímavé štúdium a obdivujeme ich, že napriek vyššiemu veku si uchovávajú psychickú a fyzickú sviežosť. Rastislavice sú jedna z mála obcí, v ktorej sa vidiecka univerzita vôbec koná a môžeme byť právom na našich seniorov hrdí. Text Mgr. Gabriela KuklišováVytvorené: 22. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 12:03
Autor: Správce Webu