Obsah

Vianočná besiedka

ZŠ s MŠ Rastislavice

V piatok 17. decembra sa v ZŠ s MŠ Rastislavice uskutočnila milá vianočná besiedka, ktorá naladila všetkých prítomných vianočnou náladou.

Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke Mgr. Soni Barcajovej a potom už celý program uvádzala pani učiteľka Mgr. Janka Šutková, ktorá zároveň piesne sprevádzala hrou na harmonike.

Ale najhlavnejšiu úlohu mali deti, ktoré spieval koledy, recitovali a hrali scénku o narodení Ježiška. Záverečná "Tichá noc, svätá noc" dojala pani učiteľky aj pána farára a niektorým sa aj slzy zaleskli v očiach.

Bolo to krásne, sviatočné vystúpenie a veľká pochvala patrí všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí sa na príprave s deťmi podieľali, za to, že zachovávajú našu tradičnú slovenskú kultúru a odovzdávajú ju ďalej.