Obsah

Stretnutie seniorov

Klub dôchodcov

Po dlhom čase sa opäť stretli členovia Klubu dôchodcov v Rastislaviciach. Stretnutie viedla predsedníčka klubu Mgr. Gabriela Kuklišová a tém na rozhovory mali seniori viac než dosť. Zhrnuli doterajšiu činnosť, plány svojich aktivít na rok 2022 a samozrejme sa rozprávali aj o radostiach a starostiach ľudí v dôchodkovom veku.