Obsah

Slávnostný začiatok šk.r. 2021/2022

ZŠ s MŠ Rastislavice

Školský rok 2021/2022 začal v Rastislaviciach slávnostne

Deti, rodičov, pána starostu, pána farára a pedagógov privítala pani riaditeľka Mgr. Soňa Barcajová. Predstavila svojich kolegov a hlavne privítala piatakov, nakoľko sa v škole podarilo otvoriť 5. ročník. Pán starosta Miroslav Juhász zaželal všetkým, ktorých sa vyučovací proces dotýka, veľa trpezlivosti a síl, aby úspešne zvládli úlohy spojené so školou. Ako zriaďovateľ prisľúbil pomoc a spoluprácu obce a školy. Po básni o škole a učiteľoch, v podaní šikovných dievčat, ktoré nacvičila pani učiteľka Mgr. Janka Šutková, sa deti odobrali do tried.

Želáme pedagógom a žiakom veľa radosti, školských úspechov a nech školský rok 2021/2022 prejde bez akýchkoľvek obmedzení.