Obsah

Schôdza ZO SZPB Rastislavice

Organizátor: Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

V stredu 15.1.2020 sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Schôdzu viedla predsedníčka organizácie Mária Ferusová, ktorá oboznámila prítomných s plánom práce ZO SZPB na rok 2020. Okrem iných akcií plánujú zorganizovať exkurziu do múdea holokaustu v Seredi. Správu o činnosti v roku 2019 prečítala Mária Pavlíčková a správu o hospodárení Oľga Gubišová. Členom ZO SZPB sa prihovoril aj starosta obce Miroslav Juhász a delegátka Oblastného výboru Nové Zámky Mgr. Mária Derďaková, ktorá prečítala zápis zo starej kroniky Štátnej ľudovej školy v Starom Degeši z r. 1945, kde správca školy opisuje priebeh oslobodenia obce. V diskusii sa prítomní zhodli na tom, že v dnešnej svetovej situácii je mier veľmi krehký a treba jeho potrebu zdôrazňovať hlavne u mladých ľudí.Vytvorené: 20. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2021 12:42
Autor: Správce Webu