Obsah

Rekonštrukcia strechy na vodárničke

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Obec Rastislavice ďakuje p. Alexandrovi Szijartó, ktorý sponzorsky opravil chátrajúcu strechu na vodárničke na cintoríne a rodine Pavlíčkovej za podarovanie strešnej krytiny. ❤