Obsah

Príprava Vianoc v kostole

Rastislavice

Farský kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Rastislaviciach sa pripravuje vďaka zamestnancom OcÚ, poslancovi Ing. Jánovi Pochybovi a ochotným farníkom na najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. ❤