Obsah

Poďakovanie hasičom

4. máj

4. máj - Sviatok sv. Floriána - patróna hasičov a Medzinárodný deň hasičov

Pri tejto príležitosti chceme všetkým dobrovoľným hasičom z DHZ Rastislavice poďakovať za všetko čo pre nás robia a zároveň im prajeme veľa úspechov, síl a odvahy v tejto ťažkej a zodpovednej činnosti. ❤

Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania.

Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých.