Obsah

Odber krvi

Rastislavice

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Rastislaviciach a reštaurácia Kalvín zorganizovali v spolupráci s NTS Nové Zámky v pondelok 21.11.2022 tradičný odber krvi.

Odberu sa zúčastnilo 8 dobrovoľných darcov, za čo im patrí veľká vďaka. ❤