Obsah

MDD v Rastislaviciach

.

Deti v Rastislaviciach oslávili svoj sviatok na detskom ihrisku, kde dostávali sladkosti a vyšantili sa na preliezkach.

Obec ďakuje za sponzorský dar - vodné pištole p. Vlastimilovi Fuksovi a za pomoc pri inštalácii novej hojdačky p. Petrovi Sýkorovi. ❤