Obsah

Hotel pre hmyz

Rastislavice

Na detskom ihrisku pribudol domček pre hmyz, ktorý okrem dekoračnej funkcie plní to najdôležitejšie a to útočisko pre rôzny hmyz, ktorý má nenahraditeľné miesto v prírode.

ĎAKUJEME Ing. Dávidovi Derďakovi za výrobu domčeka, Ing. Ivanovi Hozlárovi a jeho zamestnancom (z Komjatíc) za darovanie dreva a Petrovi Pavlíčkovi za pomoc pri inštalácii hotela pre chrobáčikov. Veríme, že bude slúžiť nielen pre hmyz, ale aj ako náučná pomôcka pre deti.