Obsah

Deň učiteľov

28.marec

28. marec Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Tento rok si Deň učiteľov pripomíname v mimoriadne zložitých podmienkach pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu. Triedy i školy sú zatvorené, absolútna väčšina detí odkázaná na online výučbu vo svojich domovoch a pretrvávajúce dlhé obdobie dištančnej výučby - to všetko kladie značné nároky na žiakov, učiteľov i rodičov. Nejeden rodič, ktorý sa ocitol v tejto situácii, si častejšie spomenie na náročnú, avšak veľakrát nedocenenú prácu učiteľa.

Želajme si preto, aby sa táto neľahká doba skončila, aby deti zasadli do lavíc a učitelia opäť mohli vzdelávať svojich žiakov tvárou v tvár.