Obsah

Brigáda

Klub dôchodcov

Členovia Klubu dôchodcov Rastislavice sa po dlhšej dobe stretli s užitočným cieľom. Výbor klubu zorganizoval brigádu, v rámci ktorej seniori vyhrabali oba miestne cintoríny.

Ďakujeme ❤