Obsah

77. výročie oslobodenia obce

Rastislavice

Dňa 29. marca 2022 si obec Rastislavice pripomenula 77. výročie oslobodenia obce počas 2. svetovej vojny, vojskami 2. ukrajinského frontu sovietskej- červenej armády. Ukončenie útrap fašistického besnenia si slávnostným pietnym aktom uctili starosta obce Miroslav Juhász a členovia speváckeho súboru Rastislavická konopa. V príhovore o vďake osloboditeľom a o nutnosti mieru porozprávala vedúca súboru Mária Ferusová a báseň o mieri predniesla Mária Pavlíčková. Spoločne položili veniec vďaky k pamätníku oslobodenia.