Obsah

76. výročie oslobodenia

Rastislavice

29. marec - 76. výročie oslobodenia obce Rastislavice:

Dnes je tomu 76 rokov, čo sovietski vojaci 2. ukrajinského frontu pod vedením maršála Malinovského oslobodili obec Rastislavice počas 2. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti pred budovou Obecného úradu k pamätníku oslobodenia položili veniec vďaky starosta obce Miroslav Juhász, predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rastislaviciach Mária Ferusová a Mária Pavlíčková. Minútou ticha si uctili nielen vojakov, ktorí zomreli počas oslobodzovania, ale aj štyroch Rastislavičanov, ktorí položili svoje životy počas vojny: Ján Vysolajský, Jozef Demín, Michal Jakab a Rudolf Čapkovič. Česť ich pamiatke!