Obsah

Slávnostné otvorenie COOP JEDNOTA SUPERMARKET

Rastislavice

V piatok 16. októbra opäť otvorila svoje brány predajňa Jednoty v Rastislaviciach, ktorá v uplynulých mesiacoch prešla úplnou rekonštrukciou a zmenila sa na veľký a moderný supermarket. Na slávnostnom otvorení sa okrem predsedu predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Nové Zámky Ing. Štefana Mácsadiho zúčastnil aj starosta Rastislavíc Miroslav Juhász, ktorý slávnostne prestrihnutím pásky uviedol supermarket do života a miestny katolícky farár Ing. Mgr. Eduard Pecha, ktorý priestory predajne posvätil.
„Po zhodnotení výsledkov a nákupnej sily nielen v Rastislaviciach, ale aj v priľahlom okolí sme zhodnotili, že toto je lokalita, ktorá vyžaduje komfortnejšie a väčšie priestory s väčšou mierou vybavenia a ponuky tovarov pre zákazníkov. Preto sme sa rozhodli postaviť supermarket práve tu,“ odpovedal Ing. Macsadi na otázku, prečo prišlo k samotnej rekonštrukcii. Pôvodná menšia prevádzka s plochou 137 m2 bola zväčšená na plochu 290 m2. Ide o podstatné zväčšenie, čím predajňa získala väčší priestor úložnej plochy. Zákazník tak nemusí cestovať za tovarom do mesta, nájde tu nielen základné potraviny, ale oveľa rozšírenejší sortiment. Supermarket má teraz tovarové zásoby zhruba na úrovni 60 tisíc eur, čo je obrovská ponuka a je z čoho vyberať. Za 5 mesiacov Jednota preinvestovala do prestavby takmer 1 milión eur, väčšia časť išla do stavebných úprav – 680 tisíc eur a za cca 250 tisíc eur bolo zaobstarané vybavenie predajne. Jedná sa o to najmodernejšie vybavenie, aké je momentálne na trhu a zároveň spĺňa všetky ekologické normy. Budova predajne je zateplená tiež ekologicky, aby energetická náročnosť bola čo najnižšia. Na rozdiel od bývalej malej Jednoty bol vytvorený kvalitnejší a prehľadnejší vnútorný priestor a podstatne sa rozšírili služby. Ide o ponuku čerstvého pečiva každý deň, permanentnú ponuku mäsa a mäsových výrobkov, je tu mlynček na mäso, bankomat na výber peňazí a súčasťou predajne sú najmodernejšie pokladničné systémy. „Myslím, že sme v Rastislaviciach vytvorili veľmi ideálne podmienky, aby tu bol zákazník spokojný a chodil sem rád nakupovať. Ide o supermarket, kde sú víkendové zľavy a zaujímavé akcie, čo bude jedným z ťahákov pre zákazníka“ konštatoval Ing. Macsádi. V predajni je 8 zamestnankýň a na čele s vedúcou Oľgou Zeleňákovou ide o profesionálky, ktoré sú pravidelne školené. Jednota dbá o to, aby jej zamestnanci spĺňali všetky normy vysoko kvalifikovaného personálu. Sú vedení k tomu, aby sa zákazník cítil v predajni ako doma a aby cítil, že je o neho dobre postarané.
Predseda predstavenstva SD COOP Jednota pozitívne zhodnotil spoluprácu s obcou: „Už dlhodobo máme dobrú spoluprácu, aj veľké parkovisko pred predajňou je v našom vlastníctve a za symbolickú cenu ho prenajímame obci, ktorá ho zveľadila. Takisto pri rekonštrukcii pôvodnej predajne sme rýchlo našli spoločnú reč s pánom starostom a prípadné problémy sme mohli za chodu plynule riešiť“. Na záver zaželal hlavne personálu, aby predavačky zostali zdravé, lebo to je momentálne veľmi aktuálne a vážne. Jednota sa o svojich zamestnancov náležite stará, zabezpečuje im rúška aj vitamíny, aby mali lepší imunitný systém. Samozrejmosťou v predajni je dezinfekcia a dodržiavanie všetkých opatrení, ale zodpovedný prístup treba aj zo strany zákazníkov. „Želám ženám, ktoré v tomto supermarkete pracujú, veľa sily a trpezlivosti, aby si so zákazníkmi porozumeli“ ukončil rozhovor Ing. Štefan Mácsadi. Pri slávnostnom otváraní predajne sa prítomným prihovoril aj starosta obce Rastislavice Miroslav Juhász: „Pre každého starostu obce je radosťou, keď sa obec buduje a skvalitňujú sa v nej podmienky pre život občanov. Ja sám sa teším, že Rastislavičania nebudú musieť cestovať za nákupmi, ale v pohodlí si nakúpia doma. Želám našim predavačkám veľa spokojných zákazníkov, veľké tržby a hlavne, aby v zdraví prekonali súčasnú pandemickú situáciu.“ Okrem toho vyslovil poďakovanie za snahu, ktorú spotrebné družstvo vynaložilo v prospech zvyšovania úrovne služieb v obci Rastislavice.