Obsah

Rekonštrukcia sôch na námestí

Obec Rastislavice

Obec Rastislavice

ĎAKUJE

za pomoc pri rekonštrukcii a nátere sôch "Husiarka a chlapec" na námestí:
Petre Markovičovej, Barborke Markovičovej, Ladislavovi Lenčešovi, Ondrejovi Palicovi, Márii Pavlíčkovej s manželom a Márii Ferusovej.