Obsah

Rastislavická konopa na Jankovom vŕšku

29.8.2020

76. výročie SNP členovia Rastislavickej konopy, ktorí sú zároveň členmi ZO SZPB Rastislavice, oslávili spevom na Dni slovenských velikánov na Jankovom Vŕšku. 4. ročník osláv organizovala Spoločnosť Slovanských Velikánov na čele s JUDr.Jozefom Škultétym, ktorý pozval náš súbor, aby slovenskými piesňami prispeli k slávnostnej atmosfére celej akcie. Program moderoval Janko Hergott s manželkou a Rastislavická konopa dostala za vystúpenie pamätnú plaketu. Pre súbor z Rastislavíc bolo veľkou cťou zúčastniť sa podujatia, ktoré malo nezabudnuteľnú atmosféru. Zo všetkých zúčastnených divákov aj vystupujúcich vyžarovala hrdosť na svoj pôvod a národ, z ktorého pochádzajú takí národovci, ako bol Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček. Zároveň si všetci spolu uctili hrdinstvo a pamiatku padlých partizánov za našu slobodu.