Obsah

Otvorenie detského ihriska

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

V stredu 2.9.2020 starosta obce Miroslav Juhász slávnostne otvoril detské ihrisko za účasti detí, ktorým v ten deň začal nový školský rok. Detské ihrisko bolo zrekonštruované vďaka finančnej podpore z Úradu vlády a dva outdoorové fitness stroje vďaka finančnej podpore z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Staré prvky detského ihriska nespĺňali platné bezpečnostné normy a museli byť odstránené. Nové prvky sú vyrobené z kvalitného a impregnovaného agátového dreva, ktoré vydrží aj 100 rokov. Obec plánuje postupne dopĺňať ihrisko novými prvkami za pomoci projektov. V súčasnosti bol podaný projekt na výzvu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, v rámci ktorého budú zakúpené ďalšie preliezky. Obec plánuje zrevitalizovať plochu pod ihriskom svojpomocne s pomocou členov spolkov a občanov.
Veríme, že detské ihrisko bude rastislavickým deťom pre radosť a zodpovední rodičia ustriehnu, aby sa deťom pri hrách nič nestalo, aby sa preliezky neničili a dlho spĺňali účel, pre ktorý bolo ihrisko vybudované.