Obsah

Mikuláš

Rastislavice

V sobotu 5. decembra 2020 prišiel do Rastislavíc sv. Mikuláš veľkolepo, na krásnom koči ťahanom dvomi bielymi koňmi. Za pomocníka mal iba anjela, lebo čert má robotu s čertovskou pandémiou. Na zastávkach Mikulášovi deti rozprávali básničky a odovzdávali maľované obrázky, za čo ich anjel odmenil sladkosťou. ❤