Obsah

1. a 2. november

2020

Vážení občania Rastislavíc!
Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Prichádzajú dni - Slávnosť všetkých svätých (1. november) a Spomienka na všetkých zosnulých (2. novembra).Tento čas nás napĺňa istým druhom smútku, obzvlášť v týchto časoch, keď prežívame dobu plnú starostí. Skúsme na chvíľu naplniť naše mysle spomienkami na našich drahých, ktorí už medzi nami nie sú a veriť, že pozerajú na nás z neba v podobe anjelov, ktorí nás ochraňujú.