Obsah

Vianočná akadémia školy

Organizátor: ZŠ s MŠ Rastislavice

Vianočná akadémia

Vo štvrtok 19. 12.2019 sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach konala vianočná akadémia, ktorú pripravili so svojimi žiakmi pani učiteľky zo ZŠ s MŠ v Rastislaviciach. Prítomní hostia - rodičia a starí rodičia sa počas programu preniesli do rozprávky, v rámci ktorej ich piesne, tance a scénky v podaní ich detí a vnúčat navodili na prichádzajúce sviatočné dni. Akadémiu otvorila pani riaditeľka Mgr. Soňa Barcajová, ktorá na záver poďakovala rodičom za spoluprácu a ocenila tých najaktívnejších - Ing. Jána Pochybu a šikovnú babku Máriu Pavlíčkovú.