Obsah

S úctou k starším

Organizátor: Obec Rastislavice a ZŠ s MŠ Rastislavice

S úctou k starším

 

V nedeľu 20. októbra sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach konala slávnosť, ktorú pre všetkých seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravila obec Rastislavice a Základná škola s materskou školou. Súčasťou kultúrneho programu boli roztomilé vystúpenia žiakov a škôlkarov, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky. Za školu sa seniorom prihovorila pani riaditeľka Mgr. Soňa Barcajová. S kytičkou piesní a hovoreného slova sa predstavili žiaci z Liečebno-výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Ich vystúpenie zorganizovala pre našich dôchodcov Mgr. Dominika Mikulecová, za čo jej ďakujeme. Po deťoch už pódium patrilo speváckemu súboru Komňackí mládenci. A nielen pódium im patrilo, ale svojim spevom si získali aj srdcia všetkých prítomných, ktorí si potleskom vyžadovali ďalšie a ďalšie prídavky. Aj po oficiálnej časti programu, ktorý ukončil príhovorom pán farár Mgr. Ing. Eduard Pecha, ku Komňackým mládencom sa pridali členovia Rastislavickej konopy a dlho spolu vyspevovali slovenské ľudové piesne. Rastislavickí seniori sa rozchádzali domov s úsmevom na perách a dobre naladení. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tejto akcii.