Obsah

Otvorená hodina v MŠ Rastislavice

Organizátor: MŠ Rastislavice

V stredu 11.12.2019 sa v Materskej škole v Rastislaviciach v triede lienok uskutočnila za prítomnosti rodičov otvorená hodina s názvom "Snehuliačikovo". Profesionálne, trpezlivo a s úsmevom na perách ju výborne zvládla pani učiteľka Mgr. Janka Illéšová. Počas hodiny sa deti učili počítať do 4, pracovali podľa predlohy, kreslili, spievali, tancovali, počúvali, pracovali s interaktívnou tabuľou a to všetko na tému o snehuliakovi. Pani učiteľka Janka s pomocníčkou pani učiteľkou Zuzkou Šimunekovou pripravili pre deti aktivity, ktoré ich nielen zaujali, ale sa aj aktívne zapájali. Na celý priebeh dohliadala pani riaditeľka Mgr. Soňa Barcajová. Na záver si s deťmi zaspievala po anglicky lektorka Emma Louise Organ. Deti v rastislavickej škôlke dostávajú moderné vzdelávanie a výchovu, o čom sa dnes presvedčili všetci, ktorí otvorenú hodinu Mgr. Janky Illéšovej zažili.