Obsah

Kurz keramiky v Rastislaviciach

Organizátor: Miestne kultúrne stredisko Rastislavice

Kurz keramiky

V nedeľu 10. novembra sa v Kultúrnom dome v Rastislaviciach zišli kreatívne a tvorenia chtivé žienky na kurze keramiky, ktorý odborne viedla Janka Králiková. Mnohé mamičky si priviedli aj svoje deti a všetci spolu vytvárali úžasné veci, ktoré pôjdu na vypálenie do pece. Potom ich čaká maľovanie, glazúrovanie a znova vypaľovanie. Kurz má úspech nielen u domácich záujemcov, ale do Rastislavíc prišli ženy aj z okolitých obcí. Aj toto je cesta, ako sa reprezentuje obec. Kurz organizačne zastrešuje miestne kultúrne stredisko a veľká vďaka patrí Janke Králikovej, že ochotne súhlasila s kurzom, ktorý určite potešil záujemkyne o tvorivý relax.