Obsah

75. výročie SNP

Organizátor: ZO SZPB Rastislavice, Rastislavická konopa, obec Rastislavice

75. výročie SNP

Obec Rastislavice si uctila odkaz Slovenského národného povstania a vo štvrtok 29.8.2019 zorganizovali ZO SZPB Rastislavice, Rastislavická konopa a obec Rastislavice malú slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP. Partizánske piesne v podaní Rastislavickej konopy striedalo hovorené slovo pána starostu Miroslava Juhásza, kultúrnej referentky Mgr. Márii Derďakovej a slovami básnika sa prítomným prihovorila pani Mária Pavlíčková. Veniec vďaky položený k pamätníku 2. svetovej vojny bol symbolickým odkazom, že v obci Rastislavice sa nezabúda na hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu. Česť ich pamiatke!