Obsah

Vianočný koncert

Organizátor: Klub dôchodcov Rastislavice

Vianočný koncert

Vianočný koncert speváckeho zboru "Kantáta" zo Šurian zorganizoval v kultúrnom dome v Rastislaviciach Klub dôchodcov. Vedúca KDR Gabriela Kuklišová privítala hosťujúce spevácke teleso a všetkých, ktorí si prišli v adventnom čase vypočuť krásne vianočné piesne. O občerstvenie sa postarali šikovné členky Klubu dôchodcov. Spevácky zbor Kantáta pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch a v súčasnosti ho vedie umelecká vedúca Mgr. PhD. Jana Kucharová.