Obsah

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Organizátor: Obec Rastislavice

1. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V piatok podvečer 7. decembra 2018 sa konalo v sále Kultúrneho domu 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach. Zasadnutie sa riadilo programom, v rámci ktorého sa prítomným prihovoril staronový starosta Miroslav Juhász a zaželal poslancom múdre rozhodnutia v prospech obce a dobrú spoluprácu. Predsedníčka volebnej komisie Jarmila Pavelová informovala o výsledkoch volieb v Rastislaviciach a odovzdala zvoleným poslancom menovacie dekréty. Starosta aj poslanci: Ing. Ján Pochyba, Miroslav Kuric, Peter Bednárik, Ing. Pavol Nereča, Juraj Barcaj, Emília Kovarčíková a Michal Macai potom slávnostne zložili sľuby a podpísali sa do pamätnej knihy obce.