Obsah

Südwind 2018- Pohronský Ruskov

Organizátor zájazdu: ZO SZPB Rastislavice

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Rastislavice zorganizovala v nedeľu 12.8. výlet na akciu "Südwind" v Pohronskom Ruskove (organizátor - Military historical museum). Išlo o ukážky bojov 1. a 2. svetovej vojny a ukážky zásahov policajného a hasičského zboru. Názov Südwind (Južný vietor) pochádza od reálnej operácie počas 2. svet.vojny, v rámci ktorej po porážke Nemcov v boji o Budapešť, nasadil Hitler do bojov o Hronské predmostie svoju elitnú 6. tankovú jednotku.