Obsah

Rastislavický denný tábor 1.deň

Organizátor: Miestne kultúrne stredisko Rastislavice

V pondelok 9.júla začal v KD Rastislavice letný denný tábor za účasti 27 detí, 4 animátorov: Lukáš Szorád, Tomáš Slíž, Viki Markovičová a Barborka Markovičová, pani kuchárky Oľgy Gubišovej a vedúcej tábora Mariky Derďakovej. 
Prvý deň v tábore začal zoznamovaním sa, výrobou menoviek, rozdelením do skupín a výrobou vlajok. Tak vznikli Zelenáči, Ružov"ý" kamoši a Príšerky. Pred obedom nás navštívili páni policajti, ktorí deťom poukazovali zbrane a potom už zastavovali autá. Deti šoférom rozdávali veselé úsmevčeky, ak bolo všetko v poriadku a smutné, ak nebolo. Ale smutného nedostal žiadny šofér. Po dobrom obede bola súťaž v behu s aktivitami, ktorý vyhrali: 1.m: Dajka Počarovská, 2.m: Peter Szorád a 3.m: Nelka Gubišová. Odmenu dostali všetci v podobe zmrzliny v reštaurácii Talisman, ktorú nám ujo Vrba dal zadarmo aj s kofolou. Ďakujeme pekne. Trošku sme si oddýchli pri premietanej rozprávke, ale len chvíľku, lebo ešte sme si z hliny vyrobili výrobky a na rozlúčku s prvým dňom sme si zatancovali. 
Ďakujeme pánom policajtom z Obvodného oddelenia v Šuranoch, tete Hele Póšovej za pomoc pri palacinkách a tešíme sa na zajtra.