Obsah

Mikuláš v Rastislaviciach

Organizátor: Obec Rastislavice

Mikuláš v Rastislaviciach

V sobotu 1.decembra zavítal do Kultúrneho domu v Rastislaviciach Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Priniesli deťom balíčky a vstupenky do Termálneho kúpaliska v Poľnom Kesove. Pred ich príchodom si deti pozreli rozprávku o malom Jankovi, ktorý bol neposlušný, ale Mikuláš ho zmenil na dobrého chlapca. Potom deti zaspievali Mikulášovi pesničku "Mikulášku dobrý strýčku" a členovia Klubu mladých pre všetkých zaspievali pieseň "Šťastné a veselé". Niektoré detičky zarecitovali básničku, zaspievali pesničku , alebo dokonca darovali Mikulášovi darček. 
Organizátorom akcie bola obec Rastislavice a ďakujeme za spoluprácu: Vladovi Králikovi, Barborke Markovičovej, Lukášovi Szorádovi,Viki Markovičovej, členom KMR, dievčatám z Komjatíc - Ninke Francelovej , Sany Derďakovej, Kristínke Palovej a Ing. Jánovi Barcajovi za vstupenky.