Obsah

Hej, zahoreli zore...

Festival ľudovej hudby

V sobotu 29.9.2018 sa na ihrisku v Rastislaviciach uskutočnil 1.ročník ľudového festivalu "Hej, zahoreli zore..." pod organizačnou taktovkou obce a Rastislavickej konopy. Festival sa konal ako nositeľ tradícií slovenského národa a zachovávateľ dedičstva našich predkov. V programe vystúpilo 6 súborov: Rastislavická konopa, Jatovčanka, Kesovský Prameň, Černíčanka, Seniorka z Palárikova, Čeľaďania z Čeladíc a ľudová rozprávačka Araňa (Mária Rapavá) z Veľkých Loviec. Moderátorkou bola Mgr. Mária Derďaková, ocenenie odovzdával Ing. Jozef Barcaj a starosta obce Miroslav Juhász, ktorý poďakoval vystupujúcim za účasť a všetkým, ktorí prispeli k úspešnej organizácii akcie. Festival sa uskutočnil s finančnou podporou Nadácie ZSE (projekt "Rozprúdime regióny") a s podporou Rastislavickej konopy. Poďakovanie tiež patrí členkám Klubu dôchodcov a Márii Pavlíčkovej za koláčiky a pagáčiky, Babrborke Markovičovej za pomoc pri vstupnom, Martinovi Krišákovi z Poľného Kesova za bufetové služby, fotografovi Petrovi Pinkavovi, Matúšovi Hlozákovi z Palárikova za ozvučenie (M&M Production), zamestnancom OcÚ Rastislavice a členom Konopy.

Ozvučenie: M&M Production Palárikovo Foto: Peter Pinkava