Obsah

Slávnosť pre seniorov

Slávnosť pre seniorov

Slávnosť pre seniorov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovala obec Rastislavice pre seniorov nad 62 rokov slávnosť, v rámci ktorej vystúpila speváčka Jadranka. Okrem nej pre dedkov a babičky pripravili pod vedením pani učiteliek žiaci miestnej ZŠ krátky, ale zábavný a milý program. Pohostenie na stoloch, melodické pesničky a radosť z detí vytvorili v Kultúrnom dome príjemnú a veselú atmosféru a vyčarili spokojné úsmevy na tvárach našich dôchodcov. Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2017 11:33
Autor: