Obsah

Deň zdravia

Deň zdravia

Deň zdravia

Pod organizačnou taktovkou Klubu dôchodcov a hlavne jeho predsedníčky Mgr. Gabriely Kuklišovej, sa v utorok 12.9.2017 uskutočnil v Kultúrnom dome "Deň zdravia" určený predovšetkým pre našich seniorov. Na programe boli: prednáška o zdravom štýle života, o kardiovaskulárnych chorobách, ukážky rehabilitačných cvičení, merania cholesterolu, cukru, BMI, tlaku a veľmi príjemné masáže šije a horných končatín. Seniori si užili túto výborne zorganizovanú akciu a pochutnali si aj na koláčikoch, ktoré už tradične pripravila pani Mária Pavlíčková. Veľká vďaka patrí pedagógom a žiakom zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch za to, že prišli a spolu s KDR pripravili túto zaujímavú a osožnú akciu.