Obsah

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Konopa na jarmoku 25. 9. 2023

Seniori na výlete 21. 9. 2023

Deň poľa sóje 5. 9. 2023

79. výročie SNP 29. 8. 2023

Od Tatier k Dunaju 24. 8. 2023

Odber krvi 12. 7. 2023

Rozlúčka s MŠ 10. 7. 2023

Seniori v Rajci 23. 6. 2023

MDD 2. 6. 2023

Návšteva OcÚ 19. 5. 2023

Stavanie mája 2. 5. 2023

Návšteva divadla 18. 4. 2023

Kurz prvej pomoci 3. 4. 2023

Odber krvi 24. 3. 2023

prvá prechádzajúci
z 2
posledná