Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

foto

Album historických fotografií s popisom slúži na zachovanie spomienok na život našich predkov žijúcich v obci Rastislavice dávno pred nami. Fotografie do albumu pridávajú potomkovia ľudí, ktorí tvorili dejiny obce a ktorým záleží na tom, aby sa zachovalo bohatstvo tradícií pre ďalšie generácie.

Stránka

Rodina Jána Chvosteka.
Do kolónie Starý Degeš bola presťahovaná v r.1928. Na fotografii sú:
manželia Ján a Anna Chvostekoví, dcéra Anna (nar.1925), syn Pavel (nar.1928), sluhovia Karol Ozrovsky a Imro Arpáš.

Rodina Jána Chvosteka.
Do kolónie Starý Degeš bola presťahovaná v r.1928. Na fotografii sú:
manželia Ján a Anna Chvostekoví, dcéra Anna (nar.1925), syn Pavel (nar.1928), sluhovia Karol Ozrovsky a Imro Arpáš.

2. máj 1943, Rastislavice.
Cyklistické preteky okruhové, na snímke víťaz pretekov Ružička z cyklistického klubu Štefánik Rastislavice.
(Prispievateľ: Miroslav Kuric ml.)

2. máj 1943, Rastislavice.
Cyklistické preteky okruhové, na snímke víťaz pretekov Ružička z cyklistického klubu Štefánik Rastislavice.
(Prispievateľ: Miroslav Kuric ml.)

Žatva na majeri Degeš po roku 1945.
(Zdroj: Archív F.Budu)

Žatva na majeri Degeš po roku 1945.
(Zdroj: Archív F.Budu)

Žatva na majeri Degeš po r.1945.
(Zdroj: archív F.Budu)

Žatva na majeri Degeš po r.1945.
(Zdroj: archív F.Budu)

Sobáš Anny a Františka Mázikových (rodičia Evy Mázikovej) v rastislavickom kostole okolo r. 1945. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Sobáš Anny a Františka Mázikových (rodičia Evy Mázikovej) v rastislavickom kostole okolo r. 1945. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Svadobčania na svadbe rodičov Evy Mázikovej v Rastislaviciach (vtedy Degeš) okolo r.1945. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Svadobčania na svadbe rodičov Evy Mázikovej v Rastislaviciach (vtedy Degeš) okolo r.1945. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Fotografia nehody na šurianskej cukrovarke. Je to pravdepodobne tesne pred vchodom do vtedajšej staničky Degeš (dnes Rastislavice). Táto unikátna fotografia dokumentuje nielen haváriu, ale aj celkový stav železnice. Železnica bola vybudovaná v r. 1911 a jej trať bola zo Šurianskeho cukrovaru cez Rastislavice, Poľný Kesov do stanice Trnovec nad Váhom.Železnica zanikla v roku 1968. (Zdroj: www.surail.szm.com)

Fotografia nehody na šurianskej cukrovarke. Je to pravdepodobne tesne pred vchodom do vtedajšej staničky Degeš (dnes Rastislavice). Táto unikátna fotografia dokumentuje nielen haváriu, ale aj celkový stav železnice. Železnica bola vybudovaná v r. 1911 a jej trať bola zo Šurianskeho cukrovaru cez Rastislavice, Poľný Kesov do stanice Trnovec nad Váhom.Železnica zanikla v roku 1968. (Zdroj: www.surail.szm.com)

Rušeň šurianskej úzkokoľajky v Rastislaviciach v 1.polovici 20.storočia. (Zdroj: Archív obce)

Rušeň šurianskej úzkokoľajky v Rastislaviciach v 1.polovici 20.storočia. (Zdroj: Archív obce)

Pohľadnica zo Starého Degeša z r.1930-1940. (Zdroj: Oľga Gubišová)

Pohľadnica zo Starého Degeša z r.1930-1940. (Zdroj: Oľga Gubišová)

Rodina Hlavačková z Rastislavíc:
Július st. bol kolár a stolársky majster, mal učňov. Manželka Mária bola uznávaná kuchárka, chodila variť na svadby, primície a taktiež zaúčala ženy do tajov kuchárskeho umenia. Syn Štefan ml. bol zakladateľom rybárstva na Slovensku a riaditeľom Štátneho rybárstva v Stupave. Jeho zásluhou boli na južnom Slovensku vybudované 2 rybníky, jeden z nich rastislavický. Štefan zomrel v mladom veku na zákernú chorobu, takže ďalšie plány, ktoré mal už neuskutočnil. Syn Július bol zástupcom riaditeľa v Štátnom pivovare v Nitre a poľovník PZ Rastislavice. V strede je dcéra Alžbeta, vydatá Tóthová, poslankyňa a členka rady MNV Rastislavice, predsedníčka Zväzu žien, členka SČK, Jednoty a DHZ-ako jediná žena medzi požiarnikmi.
(Zdroj: archív Márii Lenghartovej)

Rodina Hlavačková z Rastislavíc:
Július st. bol kolár a stolársky majster, mal učňov. Manželka Mária bola uznávaná kuchárka, chodila variť na svadby, primície a taktiež zaúčala ženy do tajov kuchárskeho umenia. Syn Štefan ml. bol zakladateľom rybárstva na Slovensku a riaditeľom Štátneho rybárstva v Stupave. Jeho zásluhou boli na južnom Slovensku vybudované 2 rybníky, jeden z nich rastislavický. Štefan zomrel v mladom veku na zákernú chorobu, takže ďalšie plány, ktoré mal už neuskutočnil. Syn Július bol zástupcom riaditeľa v Štátnom pivovare v Nitre a poľovník PZ Rastislavice. V strede je dcéra Alžbeta, vydatá Tóthová, poslankyňa a členka rady MNV Rastislavice, predsedníčka Zväzu žien, členka SČK, Jednoty a DHZ-ako jediná žena medzi požiarnikmi.
(Zdroj: archív Márii Lenghartovej)

Rastislavice (pôv.Degeš) po príchode kolonistov v r. 1928. Poľnohospodárske práce v dažďovom počasí. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Rastislavice (pôv.Degeš) po príchode kolonistov v r. 1928. Poľnohospodárske práce v dažďovom počasí. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Rastislavice (pôv.Degeš) po príchode kolonistov v r. 1928. V pozadí tradičný chov husí. (Zdroj: archív p.Antalovej)

Rastislavice (pôv.Degeš) po príchode kolonistov v r. 1928. V pozadí tradičný chov husí. (Zdroj: archív p.Antalovej)


Stránka