Obsah

voľby

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voličov:

Informácie pre voličov

Voľba poštou

Elektronická adresa obce

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020