Obsah

Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti na r.2020 v zmysle dodatku č.2/2019 k VZN č. 3/2015

Vážení občania, 

na základe doplnku č.2/2019 k VZN Obce Rastislavice č. 3/2015 správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane zo stavieb, z pozemkov a dane z bytov nasledovne:

a) 30 % z daňovej povinnosti na stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie.

 b) 30 % z daňovej povinnosti na stavby, garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov, ktoré slúžia výhradne na umiestnenie vozidla na ich dopravu.

 c) 30 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

§ 3

1/ Ak je predmet zníženia dane v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane podľa §2 sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie dane.

2/ Daňovníkom starším ako 70 rokov s trvalým pobytom na území obce viac ako 10 rokov správca dane poskytne zníženie dane podľa §2  počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom dosiahli 70 rokov a súčasne mali trvalý pobyt v obci viac ako 10 rokov.

3/ Zníženie dane poskytne správca dane podľa §2  na základe žiadosti daňovníka, ktorú daňovník podá v zákonom stanovenej lehote na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti si môžete stiahnuť TU: 

Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti na r.2020 v zmysle dodatku č.2/2019 k VZN č. 3/2015


Príloha

Vytvorené: 20. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2020 12:12
Autor: Správce Webu