Obsah

Ponuka práce

Typ: ostatné
Obec Mojmírovce

Obec Mojmírovce v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na spoločnom stavebnom úrade. Názov pracovnej pozície:

referent spoločného stavebného úradu


Rámcová náplň práce:
 vedenie územných konaní, príprava a vydávanie územných rozhodnutí,
 vedenie stavebných konaní, príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí,
 vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
 vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona,
 zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 agenda priestupkov a správnych deliktov súvisiacich so zákonom 50/1976 Zb.,
 vedenie agendy odpadového hospodárstva.
Miesto výkonu práce: Mojmírovce
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú, plný pracovný úväzok,
Termín nástupu: predpokladaný k 11.01.2021
Mesačná mzda: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady:
 minimálne stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania,
 čítanie technických výkresov a projektovej dokumentácie a orientácia v nich,
 znalosť práce s PC, MS Office pokročilý, (GIS systémy výhodou),
 vodičský preukaz skupiny "B" aktívny vodič.
Iné kritériá a požiadavky:
 odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavebného úradu výhodou,
 prax v oblasti stavebného konania výhodou,
 znalosť legislatívy samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia – na úseku odpadového
hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd a nakladania s vodami
výhodou,
 komunikačné schopnosti a profesionálne vystupovanie,
 schopnosť pracovať samostatne a precízne,
 schopnosť rýchleho osvojenia si nových poznatkov,
 schopnosť hľadať efektívne riešenia, inovácie na zlepšenie procesu
 dôslednosť,
 občianska bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o účasť vo výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
 štruktúrovaný životopis,
 motivačný list,
 kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum a miesto podania žiadosti
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou, mailom (vyberko@mojmirovce.sk), alebo
osobne do 19. novembra 2020 na adresu: Obec Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15. Žiadosti doručené
po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.
Výberové konanie je naplánované na 26. novembra 2020, od 9:00, zasadačka Obecného úradu obce Mojmírovce.
Mgr. Martin Palka, v.r.
starosta obce


Vytvorené: 4. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2020 09:19
Autor: Správce Webu