Obsah

ZŠ faktúry 7/2015 Stiahnuté: 137x

ZŠ faktúry 6/2015 Stiahnuté: 158x

ZŠ faktúry 5/2015 Stiahnuté: 157x

OcU faktúry 7/2015 Stiahnuté: 144x

OcU faktúry 6/2015 Stiahnuté: 161x

OcU faktúry 5/2015 Stiahnuté: 167x

ZSE zmluva na byt Stiahnuté: 191x

Zmluva o dielo-ProVem s.r.o.- VO Stiahnuté: 235x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 182x

Zmluva o výpôžičke hasičského auta Stiahnuté: 225x

Zmluva o zbere šatstva Stiahnuté: 197x

Výberové konanie- kontrolór obce Stiahnuté: 159x

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 142x

Dotácia Cedroň 2015 Stiahnuté: 157x

Dotácia MsČK 2015 Stiahnuté: 164x

Dotácia DHZ 2015 Stiahnuté: 214x

Dotácia- FK Slovan 2015 Stiahnuté: 440x

Cestovný informátor- zmluva Stiahnuté: 305x

apríl 2015 faktúre Stiahnuté: 359x

Odpad Stiahnuté: 297x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky