Obsah

Zmluva o dielo č. 2/2019 Stiahnuté: 190x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 167x

Mandátna zmluva 05/8D/2019 Stiahnuté: 176x

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703 Stiahnuté: 186x

ARIO-DIREKTA/ Kúpna zmluva Stiahnuté: 388x

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 248x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 177x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 159x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 176x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 244x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 213x

kúpna zmluva Palica Stiahnuté: 192x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 231x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 131x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 159x

Zmluva o dielo Stiahnuté: 185x

Dodatok-ŠFRB Stiahnuté: 220x

Dodatok č.1/2018-Brantner Stiahnuté: 155x

Spoločný stavebný úrad Stiahnuté: 708x

dohoda k blankozmenke Stiahnuté: 175x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky