Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach:

Emília Kovarčíková- zástupca starostu obce

Peter Bednárik  - poslanec

Ing. Ján Pochyba- poslanec

Juraj Barcaj - poslanec

Michal Macai - poslanec

Ing. Ingrid Pojezdalová - poslankyňa

Ing. Nikoleta Pavelová - poslankyňa

Rokovací poriadok OZ Rastislavice

Zásady odmeňovania poslancov OZ Rastislavice