Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach:

Emília Kovarčíková- zástupca starostu obce (tel. 0905342813)

Peter Bednárik  - poslanec (tel. 0905271889)

Ing. Ján Pochyba- poslanec (0911109731)

Juraj Barcaj - poslanec (0905921690)

Ing. Ingrid Pojezdalová - poslankyňa (0902900191)

Ing. Nikoleta Pavelová - poslankyňa (0905904633)

Jarmila Šurábová - poslankyňa (0905649432)

Rokovací poriadok OZ Rastislavice

Zásady odmeňovania poslancov OZ Rastislavice