Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Pavol Nereča- zástupca starostu obce

Peter Bednárik  - poslanec

Miroslav Kuric- poslanec

Ing. Ján Pochyba- poslanec

Juraj Barcaj - poslanec

Emília Kovarčíková - poslankyňa

Michal Macai - poslanec

poslanci