Obsah

Zmluva o dielo-ProVem s.r.o.- VO Stiahnuté: 223x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 166x

Zmluva o výpôžičke hasičského auta Stiahnuté: 215x

Zmluva o zbere šatstva Stiahnuté: 168x

Výberové konanie- kontrolór obce Stiahnuté: 144x

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 137x

Dotácia Cedroň 2015 Stiahnuté: 143x

Dotácia MsČK 2015 Stiahnuté: 151x

Dotácia DHZ 2015 Stiahnuté: 196x

Dotácia- FK Slovan 2015 Stiahnuté: 427x

Cestovný informátor- zmluva Stiahnuté: 288x

apríl 2015 faktúre Stiahnuté: 339x

Odpad Stiahnuté: 280x

ZŠ a MŠ- I štvrťrok 2015 Stiahnuté: 312x

OcÚ - I.štvrťrok2015 Stiahnuté: 278x

december 2014 Stiahnuté: 268x

Zmluva-audit Stiahnuté: 304x

Dohoda Úrad práce Nové Zámky Stiahnuté: 250x

Zmluva o dielo Stiahnuté: 268x

Telekom Stiahnuté: 259x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky