Obsah

Zmluva o spracovaní mzdovej agendy Stiahnuté: 13x

Zmluva č.525/2019-dotácia Stiahnuté: 41x

Zmluva o dielo-DPO Stiahnuté: 39x

Rámcová zmluva Stiahnuté: 42x

DPO Zmluva 59 065 Stiahnuté: 45x

Zmluva o dielo 022019 Stiahnuté: 72x

KD Stiahnuté: 74x

Zmluva o dielo č. 2/2019 Stiahnuté: 109x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 98x

Mandátna zmluva 05/8D/2019 Stiahnuté: 98x

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703 Stiahnuté: 99x

ARIO-DIREKTA/ Kúpna zmluva Stiahnuté: 111x

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 117x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 110x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 110x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 115x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 173x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 158x

kúpna zmluva Palica Stiahnuté: 147x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 174x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky