Obsah

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 23x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 20x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 21x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 24x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 58x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 57x

kúpna zmluva Palica Stiahnuté: 60x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 80x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 31x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 66x

Zmluva o dielo Stiahnuté: 65x

Dodatok-ŠFRB Stiahnuté: 105x

Dodatok č.1/2018-Brantner Stiahnuté: 51x

Spoločný stavebný úrad Stiahnuté: 66x

dohoda k blankozmenke Stiahnuté: 68x

Úverová zmluva č. 287734-2017 Stiahnuté: 69x

Zmluva o dielo č. 1/2017 Stiahnuté: 80x

Zmluva-mapa Stiahnuté: 77x

OcU faktury 092017 Stiahnuté: 84x

OcU faktury 082017 Stiahnuté: 74x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky