Obsah

Zmluva o dielo-DPO Stiahnuté: 11x

Rámcová zmluva Stiahnuté: 12x

DPO Zmluva 59 065 Stiahnuté: 23x

Zmluva o dielo 022019 Stiahnuté: 48x

KD Stiahnuté: 48x

Zmluva o dielo č. 2/2019 Stiahnuté: 81x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 77x

Mandátna zmluva 05/8D/2019 Stiahnuté: 73x

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703 Stiahnuté: 75x

ARIO-DIREKTA/ Kúpna zmluva Stiahnuté: 77x

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 92x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 88x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 87x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 92x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 140x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 131x

kúpna zmluva Palica Stiahnuté: 129x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 148x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 90x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 125x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky