Obsah

Zmluva o spolupráci-SPU Stiahnuté: 6x

Zmluva o dielo 1/2017 Stiahnuté: 10x

Dotácia na rozvoj športu Stiahnuté: 15x

Zmluva o spracovaní mzdovej agendy Stiahnuté: 29x

Zmluva č.525/2019-dotácia Stiahnuté: 58x

Zmluva o dielo-DPO Stiahnuté: 55x

Rámcová zmluva Stiahnuté: 56x

DPO Zmluva 59 065 Stiahnuté: 59x

Zmluva o dielo 022019 Stiahnuté: 86x

KD Stiahnuté: 91x

Zmluva o dielo č. 2/2019 Stiahnuté: 125x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 112x

Mandátna zmluva 05/8D/2019 Stiahnuté: 112x

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703 Stiahnuté: 112x

ARIO-DIREKTA/ Kúpna zmluva Stiahnuté: 147x

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 135x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 124x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 125x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 132x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 188x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky