Obsah

Zmluva o dielo č. 2/2019 Stiahnuté: 22x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 23x

Mandátna zmluva 05/8D/2019 Stiahnuté: 21x

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703 Stiahnuté: 19x

ARIO-DIREKTA/ Kúpna zmluva Stiahnuté: 14x

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 36x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 33x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 31x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 36x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 80x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 77x

kúpna zmluva Palica Stiahnuté: 69x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 92x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 39x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 75x

Zmluva o dielo Stiahnuté: 75x

Dodatok-ŠFRB Stiahnuté: 113x

Dodatok č.1/2018-Brantner Stiahnuté: 61x

Spoločný stavebný úrad Stiahnuté: 75x

dohoda k blankozmenke Stiahnuté: 78x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky